Pity 2010


 • Biuro Rachunkowe zajmuje się sporządzaniem rozliczeń rocznych PIT. Oferujemy przygotowanie deklaracji rocznych również bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów...

  więcej...

Kredyty


 • Oferujemy dostęp do oferty wielu banków oraz instytucji finansowych. Pozyskujemy kredyty szybko i na warunkach w wielu przypadkach
  lepszych, od tych, które stosują banki
  w standardowej ofercie...

  więcej...

Strona główna » Dotacje unijne

Dotacje dla firm


Oferujemy pomoc w pozyskaniu środków z funduszy Unijnych oraz z Urzędu Pracy. Podpowiadamy na jakie pieniądze i z jakiej puli można liczyć. Opracowujemy koncepcje i tworzymy kompletną dokumentację potrzebną w procesie pozyskiwania środków. Doradzamy i monitorujemy przebieg procesu. Większość naszych projektów otrzymała dotacje finansowe.

Dotacje unijne

1. Przygotowanie i opracowanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych objętych programem na lata 2007-2013
 • wskazanie optymalnego sposobu finansowania inwestycji, a przede wszystkim wyboru właściwego programu pomocowego,
 • opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań,
 • przygotowanie studium wykonalności inwestycji / biznes planu,
 • przygotowanie wniosku o dotację inwestycyjną,
 • występowanie w imieniu wnioskodawcy wobec instytucji decydujących o udzieleniu dotacji.
2. Przygotowywanie wniosków o płatność ( zaliczki)
3. Rozliczanie dotacji unijnychDotacje z Urzędu Pracy

Osobom, które chcą pracować na własny rachunek pomagamy w pozyskaniu dotacja z Urzędu Pracy w wysokości prawie 20 tys. złotych. Starający się o taką dotację muszą mieć status zarejestrowanego bezrobotnego i przez ostatni rok nie prowadzić działalności gospodarczej.

1. Przygotowanie i opracowanie wniosku o dotację
 • Doradztwo w zakresie możliwości i warunków pozyskania środków,
 • Opracowanie koncepcji i stworzenie biznesplanu.
2. Rozliczanie dotacji